חברי ועד העדה

עו"ד יוסף גילאור

יו"ר ועד העדה

עו"ד בתיה חיימוב רומן

חברת ועד העדה

הרצל רגב

חבר ועד העדה

זהבה וינברגר

חברת ועד העדה

יוסי אזרי

חבר ועד העדה

מכלוף עקיבא

חבר ועד העדה

נתי עקיבא

חבר ועד העדה

עו"ד סולי וואנו

חבר ועד העדה

עו"ד ערן ארבילי

חבר ועד העדה

מוני שלמה צפריר

חבר ועד העדה

חברי ועד העדה לשעבר

עו"ד אברהם הללי

(ז"ל)